‘Adil’ enerji geçişleri daha oldukça şeffaflık, daha azca gaz gerektirir | İklim krizi


Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının getirmiş olduğu Avrupa’da yükselen enerji tutarları, Asya ve Afrika’daki, bilhassa de gaz içeren fosil yakıt projelerine yeni bir ivme kazandırdı.

Bugün Endonezya’da süregelen G20 zirvesine ve Mısır’da devam eden COP27 iklim zirvesine katılan liderlerin petrol ve gaz arama yatırımlarını çoğaltması planlanıyor.

Bunun bir işareti, G20 iklim ve çevre bakanlarının Ağustos ayında bir araya ulaştıktan sonrasında üstünde anlaşmaya varılan bir iklim eylemi bildirisi hazırlayamamalarıydı. Toplantıya katılan COP27 Başkan talibi Sameh Shoukry, liderlerin suçu jeopolitik gerçeklere ve enerji krizine yükleyerek iklim taahhütlerinden geri adım atabilecekleri mevzusunda uyardı.

İronik bir halde, gaza istenmeyen bir dönüşü kolaylaştırmak için kullanılabilecek mekanizmalardan biri, yüce amaçları olan bir girişim olan Simply Transition Power Partnership (JETP)’dir.

hakkaten de, JETP, varlıklı ülkelerin, etkilenen mahalli topluluklara karşı adil ve saydam olurken, gelişmekte olan ekonomileri temiz enerjiye geçişte desteklemesi gereksinim duyulan bir mekanizmadır. cenup Afrika, geçen yıl JETP kapsamında Batı finansmanının alıcısıydı ve Endonezya, G20’ye ev sahipliği yaptığında yararlanıcı olarak duyuru edilebilir.

Bununla birlikte, cenup Afrika ile JETP anlaşmasının ayrıntıları gizli saklı kalmaya devam ediyor ve bu da onu çevreleyen şeffaflık mevzusundaki endişeleri artırıyor. Sivil cemiyet grupları ve insan hakları ve iklim aktivistleri, bu tür anlaşmaların hem usule ilişkin yönlerinde hem de özünde şeffaflık ve hakkaniyet ihtiyacını vurguluyor.

Eylül ayında, Kömürden sonrasında yaşam kampanyası ve cenup Afrika Adil Finans Koalisyonu liderliğindeki cenup Afrikalı sivil cemiyet grupları, ülkenin Cumhurbaşkanlığı İklim Finansmanı vazife Ekibine (PCFTT) ikinci kez yazarak katılımlarının ve katkılarının alınmasını talep etti. dikkate almak.

cenup Afrika’ya yapılacak yardımın bağışlama mi yoksa kredi şeklinde mi geleceği, bunların toplam kıymeti ve hangi koşullar altında verileceği de belirsiz. Bu girişimle üretilen temiz enerji iyi mi dağıtılacak? Dağıtımında hususi sektör iyi mi bir rol oynayacak? Bunlar, cenup Afrika halkının ve dünyanın geri kalanının cevaplayamadığı sorular.

İki ana fon sağlayıcı ülke olan Japonya ve ABD’nin müzakerelere öncülük etmiş olduğu bir dönemde Endonezya’nın anlaşmasıyla ilgili benzer endişeler dile getiriliyor.

Sivil cemiyet kuruluşları, bu görüşmelerde şeffaflığın artırılması ve işçilerin, gençlerin ve etkilenen toplulukların çıkarlarının önceliklendirilmesi çağrısında bulunuyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmak, geçimlerini sürdürmek için kömür işlerine güvenen birçok topluluk için kaçınılmaz olarak bir işgücü geçişi oluşturacaktır. Bu işçilerin yeni iş bulmaları için lüzumlu eğitim, yardım ve tazminatı içermeyen bu şekilde bir vardiya adil kabul edilemez.

Son zamanlarda, Endonezya’daki sivil cemiyet kuruluşları görüşme halindeki JETP ile ilgili taleplerin bir listesini yayınladılar. Bunlar, Endonezya’nın ülkenin madencilik ve merkezi enerji üretim ve dağıtım sistemini yenilenebilir enerjiye dayalı daha demokratik bir sistemle değişim yapma anlaşmasına olan ihtiyacı içeriyordu. sıralama ek olarak anlaşmada yer alacak hakkaniyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarına olan ihtiyacı altını çizdi; ve geçiş esnasında insan hakları, mahalli gelenekler ve kültürel geleneklerin onurlandırılması ve saygı gösterilmesi. Şu ana kadar herhangi bir yanıt verilmedi.

Bu şeffaflık ve sivil toplumla kontakt eksikliği, “adil” bir enerji geçişi fikrinin altını oyar. ek olarak, bilhassa Rus fosil yakıtlarına alternatiflerin yüksek talep görmüş olduğu bir zamanda, bu tür girişimlerin amacı hakkında sual işaretleri uyandırıyor.

Şu anda, Endonezya hala minimal 13,5 GW’lık kömürle çalışan enerji santralleri inşa etmeyi planlıyor ve naturel gaz geliştirme de mevcut enerji ve jeopolitik oynaklığa tavsiye edilen sözde çözümlerin artan bir kısmını alıyor.

Endonezya’nın JETP anlaşmasının özellikleri derhal derhal belli değilken, hükümet kısa sürede gaz üretimini artırma planlarını deklare etti. Bali’de mahalli bir hareket, toplumsal ve çevresel açıdan mühim bir mangrov ormanı bölgesinde bir LNG gaz terminalinin inşasına karşı çıkıyor.

Endonezya, cenup Afrika ve G7 ülkelerinin geçmiş performansları da güven uyandırmıyor: Hiçbiri Paris iklim değişikliği anlaşması hedeflerine ulaşmak için programa uymuyor.

Potansiyel olarak birçok ülkede iklim yatırımı için bir şablon olarak kullanılabilecek JETP şeklinde mekanizmaların dikkatli bir değerlendirme ve demokratik katılım olmadan hayata geçirilmemesini evvelinde sağlamalıyız.

Afrika’da, fosil yakıt üretimini çoğaltmak için kullanılan bir argüman, kıtanın kaynaklarından tarihsel olarak varlıklı ülkelerin haiz olduğu şekilde ekonomik olarak yararlanmasına izin verilmesi gerektiğidir. Bununla birlikte, Afrika’da bir oldukça zaman Avrupa yatırımlarının yönlendirdiği mevcut gaz hamlesi, Afrika’yı iklim değişikliğinin ön saflarında onlarca senelik ziyanı dokunan sonuçlara hapsedecek yeni bir enerji sömürgeciliği biçimini temsil ediyor.

600 milyon Afrikalı’nın elektriğe erişimi olmadığı ve averaj 1 milyar insanoğlunun temiz yiyecek pişirmeye erişimi olmadığı doğrudur. internasyonal Enerji Ajansı’nın 2022’deki Afrika Enerji Görünümü raporu, bunu çözmenin şimdiden 2030’a kadar yılda 25 milyar dolar gerektirdiğini gösterdi. Yılda tek bir sıvılaştırılmış naturel gaz (LNG) terminali inşa etmek bu parayı emerdi.

Gerçek şu ki, fosil gazı cenup Afrika yada Endonezya için genişletilmiş enerji erişimiyle sonuçlanmayacak. Fosil yakıt yatırımı bugün devam etse bile, altyapı birkaç yıl daha hazır olmayacak ve Afrika’yı on senelerce daha oldukça gereksiz karbon emisyonuna bağlayacaktır. ek olarak, yatırım meydana getiren Avrupa uluslarının öncelikli olarak kendi enerji gereksinimlerini güvence altına almak için bu gazı kullanmaya emek harcanması muhtemeldir, bu da Afrika pazarının mevcut enerji güvenliği ve erişilebilirlik manzarasında herhangi bir değişim görmeyeceği anlamına gelir.

İklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde yoğunlaştığı bir zamanda, ülkeler ve kuruluşlar, başka yerlerde uygulamak için potansiyel modeller olarak cenup Afrika ve Endonezya için JETP anlaşmalarına bakıyorlar. İstenmeyen bir emsalin oluşmaması dirimsel önem taşımaktadır. Bunun yerine, hakkaniyet, şeffaflık ve gerçek çözümler, bu türden mevcut ve gelecekteki anlaşmaların temel ilkelerini oluşturmalıdır.

Bu makalede anlatılan görüşler yazara aittir ve Al Jazeera’nin editoryal duruşunu yansıtması gerekmez.


Kaynak : https://www.aljazeera.com/opinions/2022/11/15/just-energy-transitions-need-transparency-not-gas

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir