COP27 Dünya Isınırken Oynamak — Küresel problemler


Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları
  • düşünce Jomo Kwame Sundaram, Hezri A Adnan (Kuala Lumpur, Malezya)
  • Inter Basın Servisi

COP27, kötüleşen yoksulluk, açlık ve harp ve daha yüksek fiyatlar içinde gerçekleşir ve birbiriyle bağlantılı birçok iklim, çevresel ve sosyo-ekonomik krizi şiddetlendirir.

Yaklaşmakta olan dünya ekonomik durgunluğu muhtemelen 2008’dekinden daha derin olacak. Muhtemelen stagflasyon sarmalı, iklim kriziyle mücadeleyi daha da zorlaştıracak.

Ukrayna savaşını bahane olarak kullanan hükümetler ve firmalar, derinleşen enerji krizini dengelemek için fosil yakıt üretimini çoğaltmak için acil ediyorlar.

İklime uyum ve hafifletme için kullanılması gereksinim duyulan kaynaklar harp, fosil yakıt çıkarma ve kullanma, kaya gazı ‘kırma’nın tekrardan başlaması, kömür madenciliği ve yakma dahil olmak suretiyle yönlendirildi.

harp, insanlara, topluma ve çevreye fazlaca büyük toplumsal ve ekonomik zararlar verir. Ukrayna, Yemen ve öteki yerlerdeki savaşlar, enerji ve besin arzını kesintiye uğratarak ve tutarları keskin bir halde yükselterek, her insana yüksek maliyetler getiriyor.

Rusya’nın Ukrayna saldırısı, yalnızca askeri-endüstriyel süreçler tüm sera gazlarının %6’sını oluşturduğundan, fosil yakıtlara aceleyle dönüş için uygun bir sis perdesi elde etmiş oldu.

Gelecek aslına bakarsanız burada

hepsi, dünyanın çevre ve ekonomisinin karşı karşıya olduğu krizleri daha da kötüleştirdi. En iyimser Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) senaristliği, iklim felaketinin 2040 yılına kadar aşılması için sanayi öncesi seviyelerin eşiğinin 1,5°C üzerine çıkmasını bekliyor.

Dünya, onu geçerken, bilhassa tropik ve subtropikal bölgelerde, insanoğlu ve ekosistemler üstünde fazlaca daha ciddi iklim değişikliği tesirleri riskleriyle karşı karşıyadır.

fakat gelecek aslına bakarsanız üzerimizde. Hızlanan ısınma şimdiden daha fena aşırı hava vakalarına, ekonomileri, toplulukları ve ekosistemleri harap etmeye niçin oluyor.

Pakistan’daki son vendor 33 milyon insanı yerinden etti. Orman yangınları, aşırı sıcaklar, buzların erimesi, kuraklık ve aşırı hava vakaları birçok kıtada şimdiden görülüyor ve dünya genelinde felaketlere niçin oluyor.

2021’de deniz seviyesi üstün dereceli seviyeye terfi etti ve yükselmeye devam etmesi planlanıyor. BM raporları, iklim felaketleri esnasında hanım ve evlatların ölme olasılığının erişkin erkeklere bakılırsa 14 kat daha oldukça bulunduğunu tahmin ediyor.

Popüler duygu, “iklim şüpheciliğinin” en güçlü olduğu ABD’de bile değişiyor. 2021’de Ida Kasırgası’nın çekince arzettiği yıkım, yalnızca 2005’teki Katrina’nın acı dolu anılarını canlandırmakla kalmadı, bununla birlikte ısınmayla bağlantılı aşırı hava vakalarına dair farkındalığı da artırdı.

Daha güçlü iklim eylemi lüzumlu

internasyonal müzakerelerde, varlıklı ülkeler yalnızca mevcut emisyonlara odaklanarak ‘iklim borcu’ için tarihsel sorumluluktan kaçtılar. bundan dolayı, küresel cenup’de en negatif şekilde etkilenenleri tazmin etme görevi kabul edilmemektedir.

Geçen yılki COP26 Glasgow İklim Anlaşması, kömürü “aşamalı olarak kullanımdan kaldırma” çağrısı sebebiyle alkışlandı. Bu artık savaşla birlikte Avrupa tarafınca hızla terk edildi. Gelişmekte olan ülkeler için Glasgow, iklim finansmanı mevzusunda mühim bir ilerleme sağlayamadı.

COP27’de Mısır cumhurbaşkanlığı, iklim etkilerinden meydana gelen onarılamaz ziyanı telafi etmek için ek bir ‘yitik ve hasar’ finansman tesisi önerdi.

2009’daki mütevazı iklim finansmanı vaatlerini bile yerine getiremeyen varlıklı şimal, finansmanın ayrıntılarını belirlemek için 2024’e kadar daha oldukça görüşme için yalvarıyor.

ayrıca G7, bir afet sigortası planı olan İklim Risklerine Karşı Küresel Kalkan’ı sunarak suları bulandırdı.

Öncelikleri doğru yapın

Bunun yerine dünyanın gereksinim duyan şey, küresel cenup için daha süratli, adil, internasyonal fonlarla finanse edilen bir geçişin parçası olarak hızla teşvik edilen ve uygulanan önlemlerdir. Bu:

  • Fosil yakıtları, enerji eksikliği çeken yoksul nüfuslar için yenilenebilir enerji üretimini sübvanse etmek de dahil olmak suretiyle, yenilenebilir enerji ile değiştirin.
  • kullanımını ve sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar (1990’dan itibaren) minimal %70 oranında azaltmak için enerji tasarrufu ve verimlilik önlemlerini teşvik etmek.
  • ‘sürdürülemez’ endüstrilerdeki istihdamın yerini alacak ‘yeşil işler’ yaratan devasa bir küresel bayındırlık işleri programı uygulamak.
  • lüzumlu sürdürülebilir teknolojileri geliştirmek, mesela, kurumsal ziraat uygulamalarını ‘agroekolojik‘ ziraat şekilleri, yatırım ve teknoloji.

Başka bir dünya mümkün

Başka bir dünya mümkün. Büyük bir toplumsal ve siyasal dönüşüme gereksinim var. sadece amansız hususi çıkar arayışı daima insanların ve tabiatın pahasına olmuştur.

Açgözlülüğün, bırakın çevresel bozulmayı, dünya yoksulluğunu, açlığı ve büyük eşitsizlikleri, iklim değişikliğine adil bir çözümün temeli olması beklenemez.

COP27 konferansı şu anda izole edilmiş, sıkı bir halde denetlenen bir gezim beldesi olan Şarm-el-Şeyh’te yapılıyor. Sanki sivil toplumu dışarıda tutmak ve küresel cenup’den gelen sesleri bastırmak için tasarlanmış şeklinde, yalnızca bir ana yol girip çıkıyor.

Oradaki lüks oteller, COP27’yi pek fazlaca kişinin, bilhassa de daha yoksul ülkelerden iklim adaleti aktivistlerinin imkanlarının ötesine taşıyan ücretlendirme oranlarına haiz. Zenginler ve güçlüler 400’den fazla hususi jetle geldi ve karbondan arındırma retoriğiyle dalga geçti.

bundan dolayı, COP süreci giderek daha oldukça ayrıcalıklı olarak görülüyor. En mühim mevzularda gerçek bir ilerleme kaydedilmeden, giderek daha yavaş, ilgisiz ve etkisiz olarak görülüyor.

En iyi ihtimalle yetersiz anlaşmalar üreterek, bu şekilde yaratılan ilerleme yanılsaması en fena ihtimalle tehlikeli bir halde yanıltıcıdır.

Büyük beklentiler ve yanlış umutlar üreterek, fakat aslına bakarsak fazlaca azca şey sunarak, gereksinim duyulanın altında kalan zor tavizleri özenle başardığında bile dünyayı yüzüstü bırakıyor.

fazlaca taraflılık threat altında

UNFCCC şeklinde fazlaca taraflı platformların, uzun süreden beri hükümetleri çözüm geliştirme, uygulama ve uygulama mevzusunda ortaklaşa iş hayata geçirmeye dahil etmesi planlanıyor. Soğuk harp’ın sona ermesinden bu yana fazlaca taraflılığın erozyona uğramasıyla, bunlar giderek daha oldukça baypas ediliyor.

Bunun yerine, kendi kendini belirleme eden hususi çıkarlar, araçlarla, dünya sivil toplumu adına konuşuyormuş şeklinde yapar. Kaynak sıkıntısı çeken fazlaca taraflı platformlar ve öteki kuruluşlar, onlarla ortaklıklar ve öteki ortaklaşa iş biçimleri oluşturma baskısı altındadır.

bundan dolayı, yetersiz görünen hususi çözümler, politika söylemlerine giderek daha oldukça hakim oluyor. Yaygın mali açıklar, yanıltıcı hususi finansman beklentisi sebebiyle bunlara ilgi uyandırdı.

Böylece hususi çıkarlar hatırı sayılır bir etki kazanmıştır. Böylece, Davos’un ve diğerlerinin yeni spinmeister’ları, baştan çıkarıcı bir halde çekici, sadece sonunda yanlış, bir oldukça süre yanıltıcı ve tipik olarak önyargılı çözümler sunarak etki kazandılar.

ayrıca, küresel ısınma kötüden daha kötüye gitti. BM Üye Devletleri, tipik olarak nakit akışıyla yetinmek yerine, doğru ve acilen gereksinim duyulan şeyi yapmak için fazlaca taraflı kuruluşların desteğini sağlamlaştırmalıdır.

Hezri Adnan bir çevre politikası analisti ve Malezya Bilimler Akademisi Üyesidir. O yazarı Sürdürülebilirlik Değişimi: Malezya’nın Geleceğini tekrardan Şekillendirmek.

IPS BM Bürosu


Instagram’da IPS News BM Bürosunu takip edin

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service
Kaynak : https://www.globalissues.org/information/2022/11/15/32412

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir