Etkili Bir Güvenlik Açığı Yönetimi Programı iyi mi Oluşturulur?


Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları

Şirketinizdeki güvenlik açıklarını etkili bir halde yönetmek için birkaç hazırlık aşamasından geçmekte yarar var. ilk olarak BT altyapısını ve mevcut knowledge güvenliği süreçlerini değerlendirmek, en tehlikeli zafiyet türlerini belirlemek, personelin mesuliyet alanlarını belirlemek vb. organizasyon.

Herhangi bir kuruluşta yazılım güvenlik açıkları, yapılandırma hataları ve kaydedilmemiş BT varlıkları mevcuttur. Bu sorunlardan bazıları knowledge güvenliği açısından daha tehlikeli, bazıları ise daha azca. fakat her halükarda firmanın iç altyapısına saldıranların önünü açıyorlar. Bir güvenlik açığı yönetimi programı oluşturarak potansiyel ve mevcut siber güvenlik tehditlerinin sayısını azaltabilirsiniz. Bu, birkaç mühim adımdan oluşan bir süreçtir:

 • tertipli altyapı envanteri
 • Güvenlik açığı taraması
 • Tarama sonuçlarının işlenmesi
 • Güvenlik açıklarını ortadan kaldırma
 • Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını denetim etme

Yukarıda bahsedilmiş olduğu şeklinde, bir güvenlik açığı yönetim programını “anında” başlatamazsınız. ilk olarak, “ev ödevini” yapmanız gerekir: mevcut knowledge güvenliği altyapısını ve süreçlerini değerlendirin, personelin ne kadar iyi eğitildiğini anlayın ve bir tarama aracı ve yöntemi seçin. Aksi takdirde zafiyet yönetimi ve zafiyetler birbirinden ayrı olarak var olacaktır.

Şirketteki knowledge güvenliği süreçlerinin değerlendirilmesi

Etkili güvenlik açığı yönetiminin ilk adımı, iş ve knowledge güvenliği süreçlerinin değerlendirilmesidir. müessese bunu kendi başına yapabilir yada bir dış denetçi tutabilir.

knowledge güvenliği süreçlerini değerlendirirken şu soruları cevaplamakta yarar var:

 • firmanın tüm BT varlıklarının merkezi bir denetim süreci var mı ve bu süreç ne kadar etkili?
 • Şu anda yazılım güvenlik açıklarını bulma ve düzeltme mevzusunda yerleşik bir uygulama var mı? Ne kadar tertipli ve etkili?
 • Güvenlik açığı denetim süreci dahili knowledge güvenliği belgelerinde açıklanıyor mu ve hepimiz bu belgelere aşina mı?

Bu soruların cevaplarının şirketteki gerçek duruma karşılık gelmediğini varsayalım. Bu durumda, değerlendirme yanlış çıkacak ve güvenlik açığı yönetimi programını uygularken yada geliştirirken birçok hata ortaya çıkacaktır.

mesela, bir firmanın bir güvenlik açığı yönetimi çözümüne haiz olduğu, sadece bu çözümün doğru yapılandırılmadığı yada onu etkili bir halde yönetebilecek bir uzmanın olmadığı çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur.

Resmi olarak güvenlik açığı yönetimi mevcuttur, sadece gerçekte BT altyapısının bir kısmı vasıta tarafınca görülmez ve taranmaz yada tarama neticeleri yanlış yorumlanır. Bu yanlış anlaşılan yorumlama sonuçlarının şirketlerde ele alınması gerekmektedir.

Denetim sonuçlarına bakılırsa, şirketteki süreçlerin iyi mi düzenlendiğini ve şu anda hangi eksikliklere haiz bulunduğunu açıkça gösterecek bir rapor oluşturulmalıdır.

Bir tarama aracı seçme

Bugün, güvenlik açığı yönetimini uygulamak için birkaç seçenek var. Bazı satıcılar self servis sunar ve yalnızca tarayıcıyı satar. ötekiler uzman hizmetleri sağlar. Tarayıcıları bulutta yada şirket çevresinde barındırabilirsiniz. Aracılı yada aracısız ana bilgisayarları izleyebilir ve güvenlik açığını gidermek için değişik veri kaynakları kullanabilirler. veritabanları.

Bu aşamada şu sorulara yanıt aranmalıdır:

 • Kuruluşun BT altyapısı iyi mi oluşturulur ve ne kadar spesifiktir?
 • firmanın çalışmalarında bölgesel özellikler var mı?
 • oldukça sayıda uzak ana bilgisayar var mı?
 • firmanın tarayıcıya bakım meydana getirecek nitelikli uzmanları var mı?
 • Bütçeniz ek yazılım satın almanıza izin veriyor mu?

knowledge güvenliği ve BT ekipleri içinde etkileşim oluşturma

Bu kim bilir en zor aşamadır şundan dolayı burada insanların etkileşimini doğru bir halde oluşturmak gerekir. kaide olarak, bir kuruluştaki güvenlik uzmanları knowledge güvenliğinden, BT ekibi ise güvenlik açıklarını ortadan kaldırmaktan mesuldür. BT ve knowledge güvenliği sorunlarının bir ekibin, hatta bir çalışanın sorumluluğunda olduğu da oluyor.

sadece bu, görevlerin ve mesuliyet alanlarının dağılımına yaklaşımı değiştirmez ve kimi süre bu aşamada mevcut vazife sayısının bir kişinin gücünün ötesinde olduğu ortaya çıkar.

netice olarak, güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için tutarlı ve senkronize bir süreç oluşturulmalıdır. Bunu yapmak için, keşfedilen güvenlik açıklarıyla ilgili bilgileri knowledge güvenliği ekibinden BT’ye aktarma (özetlemek gerekirse, hepimiz için uygun bir veri aktarım yöntemi oluşturmak) kriterlerini belirlemek gerekir.

aslına bakarsak en büyük sorun, haber kaynaklarını yetkin bir halde denetleyebilen ve güvenlik açıklarını öncelik sırasına koyabilen iyi bir analistin olmamasıdır. Haberler, güvenlik bültenleri ve tedarikçi şirket raporları bir oldukça süre ilkin hangi güvenlik açıklarının ele alınması gerektiğine işaret eder. Deneyimlerime bakılırsa, analistler en tehlikeli güvenlik açıklarıyla ilgilenmelidir. öteki tüm işler işlenerek otomatikman yapılmalıdır. yamalar yazılım satıcılarından alınan

Bazı güvenlik açıkları (malwarefox dotcom; sıfır gün saldırısı) ve saldırıların tespit edilmesi zor olsa gerek. Tüm süreçleri etkin bir halde denetlemek için, bir güvenlik açığı yönetim programı oluşturmanın bu aşamasında, BT ve güvenlik ekipleri için KPI’ları ve SLA’ları tartışmanız ve bunlar üstünde anlaşmanız gerekir.

mesela, knowledge güvenliği için, güvenlik açığı idrak etme hızı ve bunların önemini belirleme doğruluğu ve BT için, belirli bir önem düzeyindeki güvenlik açıklarını düzeltme hızı için gereksinimler belirlemek önemlidir.

Bir güvenlik açığı yönetimi programının uygulanması

Süreçlerin etkinliğini ve kullanılabilirliğini değerlendirdikten, bir tarama aracına karar verdikten ve takımlar arasındaki etkileşimi düzenledikten sonrasında, bir güvenlik açığı yönetimi programı uygulamaya başlayabilirsiniz.

İlk aşamada, tarama aracında bulunan tüm işlev modüllerinin kullanılması önerilmez. Daha ilkin kuruluşta devamlı güvenlik açığı seyretme olmasaydı, büyük olasılıkla knowledge güvenliği ve BT ekipleri zorluklar yaşardı. Bu, KPI’lar ve SLA’larla çatışmalara ve uyumsuzluğa yol açabilir.

Güvenlik açığı yönetimini kademeli olarak uygulamaya koymak daha iyidir. Tüm bir güvenlik açığı yönetimi döngüsünden (envanter, tarama, çözümleme, ortadan kaldırma) daha yavaş bir hızda geçebilirsiniz. mesela, tüm altyapıyı üç ayda bir ve iş açısından tehlikeli netice segmentleri ayda bir tarayabilirsiniz.

averaj yarım yıl içinde ekipleriniz “birlikte çalışabilecek”, en tehlikeli netice güvenlik açıklarını bulup düzeltebilecek, süreçlerdeki belirgin kusurları idrak edebilecek ve bu kusurları ortadan kaldırmak için bir plan sunabilecek.

Ek olarak, firmanın tam zamanlı çalışanları için rutin işleri mühim seviyede azaltmaya destek olacak dış uzmanları dahil edebilirsiniz. mesela, bir hizmet sağlayıcı, envantere, taramaya ve sonuçların işlenmesine dahil olabilir. Hizmet yaklaşımı ek olarak yöneticilerin işi planlamasına ve ilerlemeyi izlemesine destek olacaktır.

bundan dolayı, mesela, sağlayıcının raporundan önceki tarama esnasında bulunan güvenlik açıklarının giderilmediği açıksa, çalışanlarının SLA’sına bakan yönetici, knowledge güvenliği departmanının zamanı olmadığını anlayacaktır. tarama verilerini iletmek yada BT ekibinin tanımlanan sorunları düzeltmek için zamanı yoktur.

Çözüm

Bir güvenlik açığı yönetimi programı oluştururken, bir şirket aşağıdaki hatalarla karşılaşabilir:

 • Mevcut süreçlerin ve organizasyon içindeki etkinliklerinin fazla tahmin edilmesi.
 • Bir tarama yöntemi ve aracı seçerken yanlış değerlendirme. Bunun sebebi, bazı uzmanların ya sübjektif bir değerlendirmeye dayalı olarak ya da süreçlerin ve analizlerin uygun şekilde değerlendirilmeden “yukarıdan sipariş edilmiş olduğu şeklinde” bir tarayıcı seçmesidir. Tam zamanlı çalışanlar kafi deneyime ve yetkinliğe haiz değilse, tarama, neticeleri çözümleme etme ve güvenlik açıklarını düzeltme için bir hizmet sağlayıcı seçmek daha iyidir.
 • knowledge güvenliği ve BT ekipleri içinde mesuliyet alanlarının sınırlandırılmaması.
 • Her şeyin ansızın uygulanması. “Tüm sunucuları, iş istasyonlarını ve bulutları tertipli olarak izleyeceğiz. ek olarak odaklanacağız ISO 12100 ve PCI DSS. Bir yama yönetimi çözümü kuracağız ve John hepsini denetim edecek.” bu şekilde bir yaklaşım tehlikelidir. John bir ay içinde BT ile tartışacak ve üç ay içinde işi bırakacak. Süreç verimsiz olarak kabul edilecek ve ilk siber güvenlik vakasına kadar unutulacaktır.

bundan dolayı, ilkin “temelini atmak” ve sadece bundan sonrasında güvenlik açığı yönetimi programını meydana getirmeye adım atmak daha iyidir.

Öne Çıkan fotoğraf Kredisi: Christina Morillo; peksel; Teşekkürler!

Alex Vakulov

Alex Vakulov

Alex Vakulov, fena amaçlı yazılım analizinde 20 yılı aşkın deneyime haiz bir siber güvenlik araştırmacısıdır. Alex, güçlü fena amaçlı yazılım temizleme becerilerine haizdir. Güvenlik deneyimini paylaşan oldukça sayıda teknoloji ile ilgili gösterim için yazıyor.


Kaynak : https://readwrite.com/how-to-build-an-effective-vulnerability-management-program/

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir