Fez forumunda BM şefi, çeşitliliğin kapsayıcılığı ve zenginliğini tanıyan küresel ‘sulh ittifakı’ çağrısında bulunmuş oldu — Küresel problemler


Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları

Sayın Guterres açılışta konuşuyordu. 9. Küresel Forum Fas’ın Fez kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı (AOC).

Guterres, “Bölünme ve nefret güçleri, adaletsizlik ve çatışmalarla gölgelenen bir manzarada verimli zemin buluyor” dedi. bir sulh ittifakı kurulması çağrısı “çeşitliliği zenginlik olarak kabul ederek” ve içermeye yatırım yaparak; ve “ırk, soy, köken, geçmiş, cinsiyet, din yada öteki statülerden bağımsız olarak hepimizin – onurlu ve fırsatlarla dolu hayatlar yaşayabileceğimizden” güvenilir olmak.

BM Genel Sekreteri, “Kur’an-ı Kerim bizlere tanrı’ın milletleri ve kabileleri ‘birbirimizi tanımamız için’ yarattığını öğretiyor.” insan ailesi – çeşitlilik açısından varlıklı, onur ve haklar açısından eşit, dayanışma içinde birleşmiş.”

‘Çıkar çatışması ve bilgisizlik’

UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, prestijli Amerikalı politika bilimci Samuel Huntington’ın “medeniyetler çatışması” temalı meşhur konferansındaki tezini hatırlattı, sadece bu fikirle ilgili görüşlerini bildirdi.

Bay Moratinos, “internasyonal çatışmalar dinin, kültürün yada medeniyetlerin tek sonucu olması olanaksız. Açıkça ifade edilmelidir: Medeniyetler çatışması yoktur. Bir çıkar çatışması ve bir bilgisizlik çatışması var.”

Yüksek temsilci için dünya bir medeniyetler çatışması ile karşı karşıya değil bu sebeple 21. yüzyılın dünyası küresel ve birbirine bağlı. bundan dolayı, “birden fazla küresel zorlukla karşı karşıya olan tek bir insanlığız.”

Moratinos, “internasyonal toplumu etkileyen son krizler, ister Avrupa’da ister dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelsinler, virüsleri ve savaşları durdurabilecek hiçbir sınırın olmadığını bizlere gösterdi” dedi. Ukrayna’daki cenk, tüm internasyonal düzenin sulh ve istikrarını etkiledi.”

“Hoşgörüyü savunmanın karşısında, karşılıklı saygıyı savunalım. birlikte yaşamayı korumak için çaba sarfetmek yerine, birlikte yaşamayı savunalım: “convivencia” [coexistence].

Nitekim şu şekilde dedi: “Azınlıkların savunulması karşısında, tüm vatandaşların eşit haklarını savunalım; Dışlayıcılığa ve bölücülüğe karşı, içermeyi ve kardeşliği savunalım; bir tek bir medeniyetler diyaloğu karşısında, kendimizi bir Medeniyetler İttifakı’na, kolektif bir taahhütle meşgul edelim.”

‘politika vatandaşlarla, din onların ruhlarıyla konuşur’

Forum, sertlik içeren aşırıcılık, terörizm, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi, ırkçılık, ayrımcılık ve radikalizm şeklinde sayısız zorluğun damgasını vurmuş olduğu son aşama karmaşık bir küresel bağlamda gerçekleşiyor.

Etkinliğe 100’e yakın ülkeden 1.000’in üstünde temsilci katıldı. Aralarında, sulh, birlik ve dayanışmaya giden yolların bulunmasının önemine odaklanarak Kral adına güçlü bir dayanışma mesajı ileten Fas Kralı Danışmanı André Azoulay, ve Fez ve daha geniş Fas’ın bu değerleri iyi mi somutlaştırdığı.

“Fas, Arap-İslam, Amazigh ve Sahra-Hassan kavşaklarının yakınsamasını görmüş ve bununla birlikte Afrika, Endülüs, İbrani ve Akdeniz kolları tarafınca zenginleştirilmiş bir açıklık, uyum ve sinerji modeli çevresinde inşa edilmiştir. dedi.

Forum’a yapmış olduğu konuşmada Sayın Fas’ın en başından beri bu avangarda bağlı bulunduğunu ve bu avangardı şu yollarla sürdürdüğünü deklare etti: Birincisi, açıklığı sulh kültürünün bir direği olarak teşvik etmek; ikincisi, dini bir sulh aracı olarak yaşamak; üçüncüsü, barışın bir bileşeni olarak – terimin en geniş anlamıyla – kalkınma için çalışmak.

“politika vatandaşlarla, din onların ruhlarıyla, diyalog ise medeniyetleriyle konuşur” diyen Azoulay, “Türkiye’deki bu ilk halkanın ötesine geçemezsek, büyük projeler gerçekleştirmenin hakikaten bir anlamı yok” dedi. ilgi odağına insanı koyan, tek insanlık adına ‘birlikte-yaşama’ zinciri.”

İspanya'dan 12 yaşındaki Ariel Pino, PLURAL+ Gençlik Video Festivali ödülünün sahibi.

BM Fotoğrafı/May Yaacoub

‘Başka Denizlerde serüven’ istekli Çoğul+ film

Forumun kenarlarında, PLURAL+ Gençlik Video FestivaliUNAOC ve internasyonal Göç Örgütü (IOM), gençlerin yaratıcı çabalarını destekleyen ve videolarını dünya genelinde dağıtan dünya genelinde 50’den fazla ortak kuruluştan oluşan bir ağ ile bugün gerçekleşti.

Bu festival, gençleri göç, çeşitlilik, toplumsal içerme ve yabancı düşmanlığının önlenmesi şeklinde acil toplumsal sorunları keşfetmeye ve yaratıcı vizyonlarını dünyayla paylaşmaya teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, “PLURAL+ Gençlik Videosu Festivali için dostumuz ve ortağımız UNAOC ile işbirliğimizin 14. yılındayız” dedi.

“Güvenli göçün faydalarını teşvik etme, göçmenlerin ve bilhassa genç göçmenlerin dahil edilmesini daha iyi hale getirme ve göçmenler hakkında negatif algılar yaratan ve kaygı verici bir halde çağdaş medyada fazlaca sık popüler olan yanıltıcı anlatıları iyileştirme mevzusundaki taahhütlerini paylaşıyoruz. bugün ödül alan genç katılımcıları kutlama etti.

İspanya’dan 12 yaşındaki Ariel Pino, Adventure in Other Seas adlı kısa filmiyle ödülünü aldıktan sonrasında meslektaşları Diego, Paula ve Danie adına bir konuşma yaparak jüriye takdirleri için teşekkür etti.

Filmleri, bir topluluktan diğerine göç etmeye kabul eden bir balığın yol süresince karşılaşmış olduğu zorlukları ve bununla birlikte yeni topluluktaki balıkların fena muamelesini mevzu alıyor.

Ariel, filmlerini çekerken fazlaca şey öğrendiklerine dikkat çekti:

“Birincisi kendimizi denizi geçen insanların yerine koymak; ikincisi ise göç ettiğimiz yeni topluluğa katkıda bulunmaktır. Ve en önemlisi ailemize iyi davranmamız gerektirme ettiğini öğreniyoruz.”

Tanınan PLURAL+ videolar, sanat içerikli, yenilikçi ve yaratıcı içeriklerinin yanı sıra göç, çeşitlilik, toplumsal içerme ve yabancı düşmanlığının önlenmesi mevzularında etki yaratma potansiyeline bakılırsa seçilir.

Bu yıl PLURAL+, 53 ülkeden 246 video girişi aldı ve bunlardan 21’i tanındı.

Fes Beyannamesi

Bugünkü emek vermesi esnasında 9. Küresel Forum, diğerlerinin yanı sıra eğitimin merkezi rolünün, bayanların arabulucu ve sulh sağlayıcı olarak önemini, insan haklarına bağlı din yada inanca dayalı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle savaşım etmenin önemini vurgulayan Fez Bildirgesi’ni kabul etti. , sulh ve kapsayıcılık için bir vektör olarak spor, programlama yöntemiyle göç anlatılarını dengeleme, barışı, bir arada yaşamayı ve toplumsal uyumu teşvik etmede dini liderlerin görevi, sulh kültürü ve karşı koyma üzerine fazlaca taraflılığı tekrardan canlandırma; ve çevrimiçi nefret söyleminin ele alınması.

Deklarasyon ek olarak BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nünkiler de dahil olmak suretiyle internasyonal girişimleri övdü (UNESCO) sulh zamanında ve silahlı çatışma durumlarında kültürel mirasın korunmasını teşvik etmek suretiyle tasarlanmış ve dost grubu Medeniyetler İttifakı’nın kültürel mirasın ve dini mekanların hukuka aykırı olarak yok edilmesini kınama sonucu.

ek olarak, kültürel çoğulculuğun teşvik edilmesi de dahil olmak suretiyle, göçün menşe, geçiş ve varış ülkeleri üstündeki pozitif tesirinin altını çizdi.


Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2022/11/22/32491

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir