İklim Değişikliği Malavi’deki Kadınları ve Kızları Cinsel Şiddete Karşı Daha Fazla Risk Altına Alıyor — Küresel Sorunlar


Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları
Kredi bilgileri: UNICEF/Noorani
  • Fikir yazan Tsitsi Matekaire, Tara Carey (Londra)
  • Inter Basın Servisi

İklim değişikliği, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti çeşitli şekillerde şiddetlendirerek insanları daha da yoksulluğa itiyor, doğal kaynakların tükenmesine ilişkin çatışmaları alevlendiriyor, göçü zorunlu kılıyor ve önceden var olan cinsiyet ayrımcılığını artırıyor. Bütün bunlar ve diğer pek çok güç, savunmasız kadınları ve kızları cinsel istismar ve sömürü konusunda daha büyük tehlike altına sokmak için komplo kuruyor.

Yakın zamanda Cambridge Üniversitesi’nde eğitim Aşırı hava olaylarıyla ilgili bilimsel literatürü analiz ederek, hem afetler sırasında hem de sonrasında cinsel saldırı, eş şiddeti veya insan ticareti gibi toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin dünya çapındaki çalışmalarda yinelenen konular olduğunu buldu.

Malavi’de iklim krizi şimdiden daha düzensiz ve aşırı hava koşullarını tetikliyor ve bu da milyonlarca insan için kronik su, gıda ve finansal güvensizlik ile sonuçlanıyor. Son yirmi yılda, kuraklık ve sel arttı yoğunlukta, sıklıkta ve ölçekte, yıkıcı çevresel, sosyal ve ekonomik hasara neden olur.

Etrafında Malavi’de 10 kişiden 9’u yağmurla beslenen tarıma bağımlıve nüfusun yarısından fazlası gıda güvencesiz. Artan sıcaklıklar, güvenilmez yağmurlar ve siklonlar gibi aşırı hava olayları gıda üretimini ve maliyetlerini etkiler.

COVID-19 pandemisinin tetiklediği ekonomik gerileme ve Rusya’nın küresel hububat ve gübre arzını kesintiye uğratan Ukrayna’ya karşı savaşı, fiyatları daha da yukarı çekti.

Göre Dünya Bankası verileriMalavi nüfusunun %82’si kırsal alanlarda yaşıyor ve kadınlar küçük çiftçilerin %65’ini oluşturuyor ve bu da onları özellikle gıda güvensizliğine maruz bırakıyor. Kadınlar genellikle doğal kaynaklara bağımlıdır ve çoğu kayıt dışı sektörde geçimini sağlayarak ekonomik ve çevresel şoklara daha az dayanmalarını sağlar.

İklim değişikliği bir tehdit çarpanıdır

İklim değişikliği sadece çevresel bir sorun değildir – sistemik eşitsizlikleri şiddetlendirmek için sosyal sistemlerle etkileşime giren bir “tehdit çarpanı” olarak hareket eder. Dolayısıyla, iklim krizinin tahribatından herkes etkilense de, bireylerin savunmasızlıkları cinsiyetlerine, coğrafyalarına, sınıflarına, etnik kökenlerine ve yaşlarına göre değişiklik gösteriyor.

Küresel ısınma ve çevreye verilen zarar toplumsal cinsiyete dayalıdır, çünkü kadınların uyum sağlama yetenekleri, sosyal statüleri ve sınırlı gelir, eğitim ve kaynaklar tarafından engellenmektedir. Kadınların erkeklerden daha fazla yoksulluk içinde yaşaması daha olasıdır ve genellikle daha az eğitim, karar verme gücü ve finansmana erişime sahiptir.

Hasattan elde edilen verim düştüğünde, bu, geçimlik çiftçileri, ilaç, giysi, sıhhi ürünler, eğitim ve çiftçilik üretimini desteklemek için tarımsal girdiler gibi temel ürünleri satın almak için para kazanmak için satmak için çok az ürün fazlası ile bırakır veya hiç bırakmaz.

Ailelerini beslemek için yeterli gıda üretememek veya diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamamak, kadınları alternatif gelir kaynakları bulma konusunda yoğun bir baskı altına sokuyor. Bu onları, mallar karşılığında işlemsel seks ve ticari cinsel sömürü için insan ticaretine maruz kalma gibi çeşitli biçimler alabilen cinsel sömürüye karşı daha duyarlı hale getirir.

Ailenin maddi sıkıntısı, ev işleri yapmak ve ücretli iş bulmak için sık sık okulu bırakmaya zorlanan kızları da orantısız bir şekilde etkiliyor. Bu da, tacirlerin daha uzaktaki işler ve eğitim hakkında verdiği yanlış sözler de dahil olmak üzere, sömürüye karşı duyarlılıklarını artırıyor.

Buna ek olarak, ebeveynler evliliği parasal zorlukları arttırmak ve kızları cinsel şiddetten korumak için bir başa çıkma stratejisi olarak görebileceğinden, kız çocukları daha yüksek oranda çocuk ve zorla evlendirme yaşamaktadır. civarında olduğu tahmin edilmektedir 1.5 milyon kız Malavi’de iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olarak çocuk gelin olma riski altında.

Mevcut toplumsal cinsiyet rollerinin iklim değişikliği ve cinsel şiddetle etkileşime girmesinin başka yolları da var. Malavi’de ve Sahra altı Afrika’da su ve yakacak odun toplamak, yaygın olarak kadınların ve kızların sorumluluğu olarak görülüyor. Temiz su eksikliği ve çevresel bozulmanın neden olduğu doğal kaynakların tükenmesi, kıt kaynakları elde etmek için genellikle daha fazla seyahat etmeleri gerektiği anlamına gelir.

Bu, yalnızca gelir elde etme veya okullaşma gibi faydalı faaliyetlere harcanabilecek değerli ödenmemiş zamanı tüketmekle kalmaz, aynı zamanda tecavüz ve cinsel saldırıya maruz kalmalarını da artırır. Ve bazı durumlarda, kadınlar ve kızlar, su toplama noktaları gibi sınırlı doğal kaynaklara erişimi kontrol edenler tarafından cinsel sömürü ve istismarla mücadele etmelidir.

Sistem, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarını başarısızlığa uğratıyor

İnsan ticareti, cinsel şiddet ve sömürü mağdurlarının büyük çoğunluğu için adalet sağlanamıyor. Caleb Ng’ombo koşuyor Risk Altındaki Kızlara Hizmet Eden Kişiler (PSGR)Malavi’de cinsel sömürü, fuhuş ve çocuk yaşta evlilik amaçlı insan ticaretine son vermek için çalışan bir cephe örgütü.

Caleb şöyle açıklıyor: “Mağdurlar Malawi’nin ceza adalet sistemi tarafından başarısızlığa uğratılıyor. Çok az vaka mahkemeye çıkıyor. Bunu yapanlar birden fazla gecikmeyle boğuşuyor ve failler nadiren cezalandırılıyor.”

“Çocuk yaşta evlilikler, cinsel sömürü ve insan ticareti Malavi’de binlerce kadın ve kızın hayatını kararttı ve kötüleşen iklim krizi daha fazla risk oluşturuyor. Hükümet, toplumsal cinsiyete dayalı insan hakları ihlallerine göz yummamalıdır. Bu sorunların ele alınması, afet ve uyum planlaması da dahil olmak üzere iklim müdahalesinin merkezinde yer almalıdır.”

Malavi seks ticareti için bir kaynak, geçiş ve hedef ülke ve iklim krizi onu körüklüyor. PSGR ve uluslararası kadın hakları örgütü Equality Now, Afrika Çocuk Hakları ve Refahı Uzmanlar Komitesi’ne (ACERWC) ortak bir şikayette bulundu ve Malavi Hükümeti tarafından insan ticaretiyle mücadele mevzuatının kötü uygulanmasının kızları sekse karşı korumasız bıraktığını vurguladı. kaçakçılık.

Malavi’nin ceza adaleti sisteminin, hayatta kalanların gerçeklerine ve ihtiyaçlarına, onları daha fazla istismara karşı korumak ve destek hizmetlerinin hazır olmasını sağlamak da dahil olmak üzere daha iyi yanıt vermesi gerekiyor.

Bu krizin etkili bir şekilde ele alınması, devletin cinsiyet ayrımcılığının temel nedenlerini hedef alan, toplumsal cinsiyete duyarlı, insan hakları temelli bir yaklaşım gerektirmektedir.

İklim değişikliği aynı zamanda, hem tarihsel hem de mevcut yüksek emisyonları nedeniyle küresel ısınmadan en büyük sorumlu olan zengin sanayileşmiş ulusların harekete geçmesini talep ediyor.

Tüm dünyada büyüyen bir iklim adaleti hareketi Küresel Kuzey hükümetlerini Malavi gibi ülkelere iklim uyumu için uluslararası finansman sağlamaya, halihazırda sebep olunan zararların tazminine ve ulusal borcun iptaline, böylece paranın özellikle kadın ve kız çocuklarına ve diğer marjinalleştirilmiş gruplara ihtiyacı olanları desteklemeye yönlendirilebilmesi için çağrıda bulunuyor.

Küresel sıcaklıklar artmaya devam ederken, yasaların, politikaların ve finansmanın kadınların ve kız çocuklarının farklı kırılganlıklarını ve gereksinimlerini karşılaması, böylece cinsiyete dayalı şiddete karşı korunmaları ve gelecekteki iklim şoklarıyla daha iyi başa çıkabilmeleri için hayati önem taşımaktadır.

Tsitsi Matekaire Şimdi Eşitlikte Cinsel Sömürüye Son Vermede Küresel Lider ve Tara Carey Medya Başkanı.

IPS BM Bürosu


IPS News UN Bureau’yu Instagram’da takip edin

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service
Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2022/08/01/31511

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir