İnsan evriminin devindirici gücü

İnsan belirli bir zekâ potansiyeline ulaştıktan daha sonra bilgi biriktirmeye başlıyor. Bu data birikimi, açıklanmış bir nicel birikimi tamamladığında bir bireyin beyninde nitel dönüşüme uğrayarak yeni bir bilgi olarak ortaya çıkıyor.

İnsan evriminin devindirici gücü

Oktay Kaynak – Bilim İnsanı

Evrimi özetle açıklama yapmak icabında; evrim yeni bir türün oluşumu demektir diyebiliriz. Biyoloji bilimi yeni bir türün oluşumunu anagenesis, cladogenesis ve allopatric veya sympatric yollarla açıklamaktadır. Yeni bir türün oluşumunun esas mekanizması, değişen hayat koşullarının baskısı sonucu bir türün diğer bir türe dönüşmesidir. genelde bütün türlerin oluşmasını bu yolla açıklayabiliyoruz.

İnsan türü hariç…

HAYAT ALANI DEĞİŞİMLERİ

ÖZET OLARAK mekanizma şöyledir: değişen hayat şartları popülasyona bir seçilim baskısı uygulamaya başlar. Popülasyon bu baskılara uyumsal yanıt verir ve yeni hayat koşullarına uygun şekilde değişmeye başlar.

Bu seçilenler, yeni duruma genetik yatkınlığı olan bireylerdir. Sonuçta popülasyonun gen havuzunda zaten genetik yatkınlığı olan bu bireylerin genomu yaygınlaşır ve bu yaygınlaşma belirtilen bir nicel birikimi tamamladığında o popülasyonu yeni bir türe dönüştürür.
Tüm evrim süreçlerinde ve bütün canlılarda olduğu gibi günümüzde de hayat şartları değişikliği, insan türünde coğrafi adaptasyonlara niçin olmaktadır. Bu adaptasyonlar sonucu oluşan biyolojik farklılıklar, yanlış bir şekilde ırk diye yorumlanabilmektedir.

İKİ AYAKLILIĞIN BAŞLATTIĞI DEĞİŞİM

Günümüzden 6-7 milyon sene önce doğu Afrika’daki Rift vadisinin oluşumu sebebiyle oluşan büyük volkanik hareketler, yer kabuğu yarılmaları, ciddi orman yangınları, yeraltı sularının yeryüzüne çıkması, yer yarılmalarında oluşan uzun rift gölleri gibi mucizevi hayat koşullarının zorlaması sonucu yalnızca sığ sularda yiyecek bulabilen (çünkü lavlar ve volkanik küllerin karasal alandaki yiyecek stoklarını yakıp, yok ettiği düşünülmelidir. Yoğun kar yağışı gibi düşünebiliriz. Yoğun kar karasal alandaki yiyecek kaynaklarını bir şekilde sınırlar fakat göl ve nehirlerdeki gıda kaynaklarını o derece etkileyemez.) ağaç canlısı primat, sığ sularda yiyecek ararken iki ayağı üzerine kalkmak zorunda kalmıştır.Yani iki ayaklılığa yaşam alanındaki mucizevi değişiklikler yol açmıştır. Bu mekanizma genel türleşme mekanizmasıdır zaten… Insanbilim dünyası insan evrimini (insanın türleşmesini) anlayabilmek ve açıklayabilmek için alışılmış ve genel evrim mekanizmalarından yararlanmaya çalışmaktadır. Hâlbuki bir kere iki ayaklı olunduktan sonra iki ayaklılığın doğal ve somut sonucu olarak 7 milyon sene sürecek olan iskelet (kemik) yapısındaki şansın dönmesi başlamıştır. İşte konvansiyonel antropolojinin ayrım edemediği şey budur ve böylece de üzerinde konsensüs oluşturulabilen bir insan evrimi modeli geliştirememektedir. İnsan evriminin başlıca devindirici gücü, iki ayaklılığa zorladığı için yaşam koşullarındaki değişmedir diyebiliriz. Fakat tayin edici devindirici baskı yani insanı zeki canlı olmaya götüren kuvvet, iki ayaklılığın başlattığı 7 milyon yıl sürecek olan iskelet (kemik) yapısı değişimidir.Bu değişikliklerdir ancak 7 milyon sene süren nicel değişimlerin nitel dönüşümü sonucu Homo sapiensi üretmiştir. Biz bu iskelet yapılarındaki değişiklikleri 7 milyon yıla yayılı hominid fosillerinden gözlemleyebiliyoruz.Fas’da Cebel İhud da bulunan ve 300 bin sene yaşında olduğu saptama edilen Homo sapiens’in alt çenesinin altındaki çıkıntı (chin)henüz oluşmamıştır. Bu demektir ama 7 milyon sene önce başlayan iskelet (kemik) yapısı değişikliği 300 bin yıl önce hala tamamlanamamıştır. Bu iskelet değişimlerinin esas devindirici gücü iki ayaklılıktır ve de doğa yasaları gereği böyle olmaktadır.

Üçgenin Taban Olmayan Kenarı başparmağından başlayan, bacak tabanı ile devam eden ve en son daha alçak çenemizin ucundaki çıkıntıyla biten bu değişimlere kısaca değinirsek:
Ağaç yaşamı için gerekli olan but başparmağı bundan böyle gerekli olmadığı ve ayak taban alanını genişletmekte asistan olacağı için öteki parmaklarla bitişik ve paralel ayla gelmiştir. Ayak taban alanlarımız genişlemiştir. Geniş üçgenin taban olmayan kenarı taban alanları iki ayaklı bir canlının optimal lokomosyonu için gereklidir. Diz kapaklarımızda genişleme, yaygınlaşma… Femur başının açısının değişmesi, pelvisin leğen şeklini alması, göğüs kafesinin silindirikleşmesi ve daralması, el parmaklarında düzleşme ve en önemlisi cisim dikleşmesi… Bütün bu değişiklikleri ve cisim dikleşmesini zorlayan etken, canlının tartı merkezi izdüşümünün ayak taban alanları içinde kalmasını sağlamaktır.Fakat vücut dikleşmesi insan türünün oluşumundaki dönüm noktasıdır ve bir mekanik parça değişikliği yok hareket (behavioral) değişikliğidir. Ve insana dışarı giden yolu cisim dikleşmesi başlatmıştır. Gövde dikliği açıklanmış bir açıya ulaşınca, rahimdeki cenin-fetüsün pozisyonu bozulmuş, embriyo-fetüs 180 derecelik bir takla atarak, kafatası annenin diyaframına dönmüş ve embriyo-fetüsün kafatası 7 ay baştan başa annenin tüm iç organlarını taşımak zorunda kalmıştır. Yedinci aydan daha sonra ise kafa doğum kanalına döndüğü için bu kere kafatasının taşıyacağı yüke annenin iç organlarının yanı sıra cenin-fetüsün kendi gövde ağırlığı da eklenmiştir. Bu ağır ağırlık taşıma zorunluluğudur fakat, kafatası şeklini yumurtaya aynı şekilde değiştirmiş, kafatası hacmini de büyümeye zorlamıştır. Bu tez bir şempanze embriyosu insan rahmine implante edilerek denenebilir. Çünkü günümüz insanı düşey gövdelidir ve insansıların 5 milyon yılda aldığı dikey gövdeliliğe ulaşma yolculuğunu tamamlamıştır.

Günümüzden 2 milyon sene öncelerine rastlayan bu fikir taklasından sonradan ani kafatası (beyin) büyümesi başlamış ve doğumlar bebeğin yüzü annenin bir bacağına dönük olmaya başlamıştır.İnsansıların fosil kayıtlarından görülebileceği gibi australopithecus robustus’un ve australopithecus boisai’nin kafatasları üstündeki sagittal crest denilen çıkıntıların akıl taklası sonrasındaki doğum zorluğuna bağlı, pubik symphysis’in yırtılması ve bebeğin kafatasının oraya sıkışması sonucu oluştuğu düşünülmelidir. Erich Blechschmidt adlı Alman embriyolog, insan kafatası şeklini rahimde oluşum esnasında kafatasına tesir eden iç ve dış vektörel güçlerin görev ettiğini önermektedir. Us taklasından daha sonra kafatası şekil değişikliği ve hacim büyümesinin nedeni kafatasına etki eden iç ve dış vektörel güçlerin değişmiş olmasıdır.

Kısaca özetlersek; insan yalnızca insan genomuna sahip olduğu için insan olarak doğmuyor. Dikey gövdeli bir canlının rahminde gelişip şekillendiği için insan olarak doğuyor.

BİLGİ BİRİKİMİ

Us taklasıyla kafatası büyümesinin başlamasından sonra kafatası (beyin) hacmi kayıtlı bir düzeye geldiğinde, bu hominid taşı ve sopayı avını ve avcısını uzak etkilemek üzere ayrıca silah keza de cihaz olarak kullanmaya başlamıştır.Bu arada beyin büyümesi de devam etmektedir. Elindeki taşı tabanca olarak kullanırken, taşın sivri yanlarını kesici alet olarak kullanmaya başladığı an bir teknolojik bilgi birikiminin adımlarını atmaya başlamıştır.

BİLGİ BİRİKİMİNİN MEKANİZMALARI

Savunma ve atak silahı olarak kullandığı elindeki taşın sivri yanıyla et ya da ağaç dalı kesmeyi ilk önce deneyen bir birey vardır. Bir elindeki sopayı diğer elindeki taşa bağlamayı öncelikle düşünen ve deneyen bir kişi vardır. Uzun sopanın ucuna şekillendirilmiş bir çakmaktaşı bağlayan bir kişi vardır. Bu örneklerin binlercesini günümüze değin getirebiliriz. Mesela; telefonu icat edenden önce telefon değil… Ampulü icat edenden önce ampul değil… bu örnekler çoğaltılabilir. Yani insan kayıtlı bir zekâ potansiyeline ulaştıktan sonradan veri biriktirmeye başlıyor. Bu data birikimi, belirtilen bir nicel birikimi tamamladığında bir bireyin beyninde sentezleniyor, işleniyor, ilişkilendiriliyor, nitel dönüşüme uğrayarak yeni bir data olarak ortaya çıkıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz fakat tüm bu nicel data birikimlerinin nitel değişim noktalarında bir Einstein vardır.Arkasındaki nicel birikimlerin sonucu olduğunu anlamalıyız. Bir sert taşın, yumuşak bir taşı oyduğunu ve şekillendirdiğini fark etmiş olan birinin olduğunu (Einstein) düşünmeliyiz.

Ateşin yönetimi ve dil de insan beynindeki bu büyümenin doğal sonuçlarıdır.

.

Yorum yapın

Rakı Fiyatları sıra bulucu Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf numara sorgulama minecraft premium satın al instagram takipçi satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir apk indir film izle resim yükle Selçuk Sport Apk İndir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi Haber Sitesi