Kooperatifleri ‘düzde kuşatmak’

Serkan Öngel ve Uygar D. Şimşek’ın derlediği ‘Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya’ kitabı büyümekte olan ‘yeni kooperatifçilik hareketi’nin tecrübe ve tartışmalarını genişleterek serimleme amacı taşıyor

Kooperatifleri ‘düzde kuşatmak’

Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları

UMUT KOCAGÖZ

Her yeni doğan gün, o gündür oysa,
o gün eski başlangıçların sonuncu günüdür.
İşte zaferi o gün kazanmak lazımdır.

Serdar Koçak

Serkan Öngel ve Medeni D. Yıldırım’ın derlediği ‘Krize Aleyhinde Kooperatifler’, “kendi sorunlarını çözme” iradesi bildiren, “kendi kendine destek hareketi olarak kooperatifçiliğin” biriken tartışmalarını, deneyimlerini, alternatiflerini serimleyen bir birincil kitaptı. ‘Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya’ kitabı da benzer saiklerle ve biçimsel özelliklerle, gelişmekte olan ‘yeni kooperatifçilik hareketi’nin tecrübe ve tartışmalarını genişleterek serimleme amacı taşıyor.

Türkiye’de 2000’lerle birlikte çözülmeye başlayan tarım, kooperatiflere duyulan güvenin yitimi, kooperatif sayısında sürekliliği olan bir düşme trendi göstermekle birlikte, 2016 itibariyle düşüş eğiliminin durması ve yükselme eğiliminin başlamış olması laf konusu.

Yaşamın her hatıra, kâr rasyonalitesine tarafından biçimleniyor. Kapitalist ilişki, fabrikanın dışına çıkarak tüm toplumsal alanlarda, kâr ve rant üretecek şekilde, yaşamı dönüştürüyor, onu kendi mantığına ast kılıyor. Yurttaşların ‘müşteri’, çalışanların ‘güvencesiz’ olduğu; sınıfsal katmanların çoğaldığı ve sınıf konumlanışlarının berraklığını yitirdiği bir dönem bu. Dolayısıyla, emekçi sınıfların öbür katmanlarından, lüzum yargı mücadelelerinin, gerekse emeğin kendini diğer biçimlerde örgütleme arayışlarının yoğunlaşmasından bahsedebiliriz.

Kesinlikle, dönüşen kapitalist ilişkiler, kitle örgütlerinin güçsüzleşmesi ve mücadeleci özelliklerini yitirmesiyle de eşzamanlı gerçekleşiyor. Yeni arayışlara sahip bir kuşak, gerek eski örgütlenme formları içinde, gerekse yeni örgütlenme formlarını deneyerek, bu kaderi değiştirmeye çalışıyor. Türkiye’de sınıf hareketinin kendi özgül tarihi açısından çeşitli direnişler ve mücadeleler ardından, Gezi gibi bir hadise yaşandı ve yeni toplumsal arayışlar daha görünür ülkü geldi. Bundan kast edilen, yeni bir toplumsallık arayışı.

Eskinin kanunsuzluk ve hantallıkla malul deneyimlerinin yerine, transparan ve devingen bir kooperatifçilik arayışı söz konusu. Bilişim, finans, teknoloji, tarımsal imal, platform, eğitim, ev gibi ayrı alanlardaki kooperatifçilik deneyimlerine odaklanan ‘Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya’ kitabı, içine girdiği alanlarda açtığı varlıklı tartışmalar yürüten katkılardan oluşuyor. Burada, ‘yaşamın her veçhesi’ olarak yaşamı oluşturan her konuda nasıl örgütlenileceği sorusunun peşine gidildiği görülüyor. İki kitapta da, aracısız deneyimden hareketle, bağlam tartışmasının olması ve eleştirellik kurulması manalı. Bu durum, alana dair spesifik tartışmaların açılmasına, manâlı konu başlıklarının özetlenmesine, spesifik kavramların ve bu kavramları önceleyen paradigmaların ele alınmasına vesile oluyor. Örneğin, çiftçilerin kooperatifleşme deneyimlerini koyulmak için tarımsal yapının dönüşümünü, tüketicilerin kooperatifleşme olanaklarını tartışmak için gıda egemenliğini ele almak elzem.

kooperatifleri-duzde-kusatmak-965076-1.

BAZI ESAS SORULAR

Kooperatifler, emekçilerin temel ihtiyaçlarını ‘gidermek’ amaçlı kurulabildiği gibi, kapitalist piyasada bir aktör olacak yeni bir ‘işletme’ modeli olarak da kurulabilir.

Çağatay Edgücan Şahin’in makalesinde muhabere ettiği üzere, kooperatifler, kapitalist sistem içerisinde çelişkili bir doğaya sahiptir, tıpatıp öteki işçi-emekçi örgütleri gibi. Kooperatifler de, sendikalar da, kendinden, a priori olarak ‘iyi’ veya ‘kötü’, ‘mücadeleci’, ‘alternatif’ veya ‘düzen içi’ değillerdir. Zira, herhangi bir örgütlenme formundan da bu bağlamda dile getirmek dürüst yok. Ama kesinlikle, kitabın da meramı olan ‘geçmişle bağı hazırlamak’ ve ‘hafıza’ inşa etmek olgularını düşündüğümüzde, bu örgütlenme biçimleri, tarihsel olarak emek örgütleridir, sermaye aleyhinde emekçilerin haklarını korumayı, hatta zaman zaman bir toplumsal örgüte dönüşerek, yaşamı dönüştürmeyi sağlamaları açısından, alternatif olma özellikleri kazanmışlardır.

Günümüzde “birbirlerinden diğer sığınacak bir şeyleri olmayanların kurdukları” ve “tarihsel olarak kitlesel ve kapitalizmi aşma hareketi” olarak kooperatiflerin, ola ki de bir mantıki mecburiyet olarak “temsili demokrasiyi aşma”gibi esas bir hedefinin olması şaşırtıcı değil.

Yeni kooperatifler eskinin hatalarını önleyici mekanizmalar oluşturabildiği sürece, yeninin de hakikiliğini tesis edebileceklerdir.

CANLI HAYATIN, GERÇEK İLİŞKİLERİN DÜZLEMİ

Sorunları yaşayan ahali bir araya gelerek, birbirlerine ‘sığınarak’, yeni tipte ilişkilerini kurumsallaştırmak istediklerinde, kooperatif biçimi onlar için önemli bir vasıta olabilir.

Yaşantıları dönüştürmek için örgütlenmek, yeni türde ilişkiler koymak ve bunları kurumsallaştırmak, yeni haklar üretmek ve bunları müşterekleştirmek. Hatalar canlı ilişkilerin içerisinde, eleştirel bir aradalıklarla dönüşecek, gelişecek. Data, bu gelişimin dönüştürücü bir aracına dönüşecek, ona gereklilik duyanlar, tarihten ve deneyimden öğrenmeyi seçenler oldukça. Zaferi o gün kazanmamız muhtemel..

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir