mahalli Yönetimli İklim Çözümleri için İklim Finansmanı Yeni Bir Odaklanma Gerekiyor — Küresel problemler


Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları
Karar verme yetkisi hala ulusal ve internasyonal düzeyde tutulmakta ve bir oldukça süre (mali olarak) mahalli aktörlerin iklim eylemine öncülük etmesini sağlayamamaktadır. Kredi bilgileri: Joyce Chimbi/IPS
  • düşünce Anne Jellema (Capetown, cenup Afrika)
  • Inter Basın Servisi

İklim finansmanı mahalli düzeyde boş bir hayal olmaya devam ediyor

Küresel düzeyde, Paris’te verilen kilit taahhütleri yerine getirmek için iklim yatırımları milyarlarca yerine trilyonlarca sayılmalıdır. 2020’den itibaren senelik 100 milyar iklim finansmanı hedefi şimdiden kaçırıldı. Sanayileşmiş ülkeler, bir yitik ve hasar finansman tesisine yönelik hususi talebi bir yana, gereksinim duyulan iklim finansmanı ölçeğine yakın bir şey bile sağlayamadılar.

Ve mahalli düzeyde, her ne kadar daha oldukça hükümet ve paydaş bunun önemini anlasa da, kaynakları değişim yapmakliderlik ve ajans mahalli düzeyeyukarıda resmedilen dünya hala ulaşılmaktan uzak

Bunu göstermek için, yalnızca 2017-18’de İkili iklim finansmanının yüzde 20,5’i minimum Gelişmiş Ülkelere (LDC’ler) ve yüzde 3’ü küçük Ada Devletlerine (SIDS) gitti. aslına bakarsan savunmasız olan bu ülkeleri daha oldukça borca ​​sokma riski taşıyan, bir oldukça süre krediler ve öteki bağışlama dışı araçlar şeklindeydi. Mevcut yetersiz iklim finansmanında bile, binaen bazı tahminlere gore, yüzde 10’dan daha azı mahalli düzeye akıyor.

niçin? Niye?

İklim finansmanının mahalli düzeyde sonuçlanmamasının birçok sebebi var.

Bazıları, mahalli aktörlerin bir oldukça süre uymak için informasyon, ağ, beceri ve/yada ölçekten yoksun olduğu, internasyonal finansmana erişimde karmaşık kurallar ve gerekliliklerle ilgilidir.

ek olarak, bir oldukça iklim finansmanı tipik olarak ulusal yada bölgesel aracılar yerine internasyonal aracılar vasıtasıyla akar.. internasyonal ajanslar şu anda karmaşık iklim finansmanı bürokrasilerinde gezinme mevzusunda en fazla deneyime haiz olsalar da, bununla birlikte mahalli gerçeklerden en uzak olanlardır.

Karar verme yetkisi hala ulusal ve internasyonal düzeyde tutulmakta ve bir oldukça süre (mali olarak) mahalli aktörlerin iklim eylemine öncülük etmesini sağlayamamaktadır. Ulusal düzeyde bile, iklim değişikliğinden en fazlaca etkilenenler, iklim politikası ve finansmanı için önceliklerin belirlenmesinde bir oldukça süre minimal söz sahibi olanlardır.

ne olması gerekiyor

Son zamanlarda, Hivos – bir parçası olarak Adil İklim Eylemi için Sesler ittifakı – bir avuç umut verici alternatif finansman sağlama mekanizması üstünde çalıştı. Bazıları ötekilerden daha iyi performans göstermiş olsa da, finansman mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olarak değişik seslerin aşağı yönlü mesuliyet ve etkin iştirakı potansiyelini paylaşıyorlar. Çalışmaya dayanarak, yaklaşan COP27’de hükümetlerin, internasyonal aracıların ve küresel bankaların ve fonların ciddi şekilde dikkate alması gereksinim duyulan aşağıdaki önerileri ortaya koyduk.

İlk olarak, mahalli aktörlerin karar alma sürecini yönlendirmesini sağlamak için katılımcı finansman ve nezaret yapıları için mekanizmalar oluşturun. Bu, bayanların, gençlerin, evlatların, Yerli halkın ve öteki marjinal grupların karşılaşmış olduğu yapısal eşitsizliklerin ele alınmasını ve bu grupların uyum ve azaltma eylemlerinin tasarım ve uygulanmasına tam olarak entegre edilmesini ihtiva eder.

İkinci olarak, mahalli adam oyuncular tarafınca yönlendirilen iklim çözümlerine yetişmesi gereksinim duyulan fonlar için rutin olarak somut hedefler belirleyin. Krediler yerine hibeler sağlayın ve kısa vadeli, geçici proje finansmanı yerine uzun vadeli, sabırlı ve esnek programlı finansman kullanın. COP27’de varlıklı ülkeler, hibeye dayalı iklim finansmanını gelişmekte olan dünyaya yaymak için sağlam adımlar atmalıdır.

Üçüncüsü, fon müracaat süreçlerini basitleştirerek mahalli adam oyuncular için kolay erişim sağlayın.

Son olarak, kullanmak için kati adımlar atılmalıdır. Ulusal, finansmanı kanalize etmek için internasyonal finansman mekanizmaları ve yapıları değil. internasyonal Çevre ve Kalkınma Enstitüsü (IIED), bir iklim finansmanı teslimatı internasyonal aracıları atlayan mekanizma. Burada para direkt mahalli sivil topluma, ulusal ve mahalli yönetimlere ve/yada hususi sektöre akar.

Hivos, iklim finansmanının mahalli aktörlerin eline geçmesi için somut, toplumsal cinsiyete duyarlı hedeflerin belirlenmesini ve iklim finansmanının bu topluluklar için işe yaraması için iklimden etkilenen topluluklar tarafınca ve onlarla birlikte yeni finansman mekanizmalarının geliştirilmesini talep etmek için ortakları ve iklim hareketleriyle el ele veriyor. onlara.

netice olarak… taahhütler yaşamsal öneme haizdir, sadece odak değişmeli

Bu yıl Mısır’ın elinde olan COP Başkanlığı, bilhassa gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere senelik 100 milyar ABD dolarının ulaştırılması mevzusunda taahhüt ve taahhütlerde mühim ilerleme çağrısında bulunmuş oldu. Bu taahhüde uyulmaması, bir oldukça süre iklim müzakerelerinde bir kırılma noktası olmuştur ve ülkeler arasındaki itimatı zedelemiştir.

Bununla birlikte, aynı derecede mühim olan, odağımızı iklim finansmanının hacminden etkinliğine kaydırmak. sadece o süre iklim adaletiyle yönetilen bir dünya ulaşılabilir olacak.

Bu opinyon parçası ilk olarak Hivos tarafınca yayınlandı

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service


Kaynak : https://www.globalissues.org/information/2022/11/09/32367

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir