yitik ve Hasar Fonu COP27’yi Uçurumdan Kurtarıyor — Küresel problemler


Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları Kız Sırları
COP27 başkanı Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, 20 Kasım Pazar günü iklim zirvesini sonuçlandıran belge olan dokuz sayfalık Şarm El-Şeyh Uygulama Planını sıkıntılı ve uzun müzakerelerin arkasından bitkin bir dinleyici kitlesine okudu ve sonunda bir anlaşmaya varıldı. yitik ve hasar için bir fon, küresel cenup’in bir talebi. KREDİ: Kiara Worth/BM
  • Daniel Gutman tarafınca (Sharm El Sheikh)
  • Inter Basın Servisi

Bu Mısır şehrinde 20 Kasım Pazar günü şafak vakti onaylanan resmi belge olan Şarm El Şeyh Uygulama Planına nazaran fon, bu savunmasız ülkelerdeki aşırı hava olaylarının arkasından “rehabilitasyon, iyileştirme ve tekrardan yapılanma” sağlamalıdır.

Parayı kimin sağlayacağı, hangi ülkelerin yararlanacağı ve iyi mi dağıtılacağına ilişkin kararlar hususi bir komitenin belirlemesine bırakıldı. sadece mevzu, konferanstan ilkin kamuoyu tartışmasının merkezinde olmasına karşın, zirve müzakerelerinin resmi gündeminde bile olmamasına karşın fon onaylandı.

Paraguay’ın iklim değişikliği direktörü Ulises Lovera, “Gelişmiş ülkelerin Fon oluşturma ihtiyacını kabul etmelerinden memnunuz. elbet, uygulama için tartışılacak oldukça şey var, sadece bu COP’ta daha fazlasını istemek zordu.” IPS, Pazar sabahı erken saatlerde Şarm El-Şeyh havaalanında, beklenenden uzun devam eden bir müzakereden bitkin düştü.

“Bu COP adalete doğru mühim bir adım attı. BM Genel Sekreteri António Guterres, “Zarar ve zarar fonu kurulması ve önümüzdeki dönemde faaliyete geçirilmesi kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. ek olarak, küresel sıcaklıktaki artışı 1,5 aşama sınırının üzerine çıkaracak bir “kırmızı çizginin” aşılmadığını da bir başarı olarak nitelendirdi.

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki bir sahil beldesi olan ve dünyanın değişik bölgelerinde küresel ısınmanın tehlikeli netice boyutunun tartışıldığı Şarm El-Şeyh’te düzenlenen İklim Değişikliği temalı 27. Taraflar Konferansı’na (COP27) averaj 200 ülkeden 35.000’den fazla kişi katıldı. kimi zaman acıklı bir halde sergileniyordu.

Enerji ve besin başta olmak suretiyle, insanlığın üretim biçimlerinin ve yaşamının geleceği ile ilgili neredeyse her şey, ülkelerin resmi delegasyonlarını ve ABD şeklinde mevcut büyük liderleri aşan bir mega etkinlikte tartışıldı. Başkan Joe Biden ve Brezilya’nın gelecek dönem başkanı Luiz Inácio Lula da Silva.

Yüzlerce toplumsal kurum, internasyonal kurum ve hususi sektör paydaşı çalışmalarını sergilemek, fon aramak, ittifaklar oluşturmak, müzakereleri etkilemeye çalışmak, çıkarlarını korumak için çaba sarfetmek yada yalnız her türden inisiyatif için alan sağlıyor şeklinde görünen bir sahnede olmak için buraya geldi. işletmeler.

Devasa Şarm El-Şeyh internasyonal kurultay Merkezi’nde, çeşitli pavyonlarda, 20 ila 200 koltuklu oditoryumlarda sabahtan akşama kadar kesintisiz etkinliklerle küresel bir fuar da vardı. ve tartışmalar, mekanın dışındaki aktivistlerin azca oldukça kalabalık gösterilerinden bahsetmiyorum bile.

Buna ek olarak, hükümet delegeleri zirvenin can alıcı noktası üstünde müzakerelerde bulundular: 2015’teki COP21’de küresel iklim değişikliğini azaltma ve uyum hedeflerini belirleyen Paris Anlaşması’nın uygulanmasında iyi mi ilerlenebileceği.

başarısızlığın eşiğinde

Bir kez daha, dokuz sayfalık Şarm El Şeyh Uygulama Planı’nın hiçbir sayfasında fosil yakıtların terk edilmesi gerektiğine dair bir atıf yer almıyor, yalnız kömür yer alıyordu.

Belge, 18 Kasım Cuma günü bitmesi gereksinim duyulan, sadece bir oldukça zaman COP’larda olduğu şeklinde Pazar gününe kadar uzayan bir müzakerenin sonucuydu. Bu vesileyle değişik olan, oldukça sert bir münakaşa ve Avrupa Birliği’ndekiler de dahil olmak suretiyle bazı müzakerecilerin bırakım tehdidinde bulunmasıydı.

sadece sonuçta, Paris Anlaşması’nda belirlenen ısı artışını 1,5 santigrat aşama ile sınırlama hedefi korundu, sadece birkaç ülke sıcaklığı 2,0 dereceye kadar daha esnek hale getirmeye çalıştı, bu da acıklı tesirleri olan bir gerileme olurdu. uzmanlara ve iklim aktivistlerine nazaran gezegen ve insanlık.

Metinde, “Küresel ısınmayı 1,5°C hedefiyle sınırlamak için küresel sera gazı emisyonlarında süratli, derin ve devamlı azalmalar – 2030 yılına kadar küresel net sera gazı emisyonlarını 2019 düzeyine nazaran yüzde 43 oranında düşürmek – gereklidir” yazıyor. Anlaşmalara düşünce birliği ile varıldığı için, olağan COP tavizlerinden birinde, bu emisyonlardan en oldukça görevli olan fosil yakıtlar olan petrol ve gazdan söz edilmiyor.

cenup’in öncelikleri

Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkeler, COP süresince, artan sıcaklıkların ve hafifletme eylemlerinin etkilerini ele almak için yitik ve Hasar Fonu ve öteki finansman mekanizmalarına odaklandı.

Bolivya’nın Şarm El heyeti başkanı Diego Pacheco, “Finansmana ihtiyacımız var zira çevre kriziyle tek başımıza başa çıkamayız. bu yüzden, onların niçin olduğu problemi çözmek için varlıklı ülkelerin mesuliyet almasını istiyoruz.” Şeyh, IPS’ye söylemiş oldu.

Binlerce aktivistin varlığıyla Mısır’da güçlerini gösteren çevre örgütleri, bununla birlikte hafifletme eylemleri de dahil olmak suretiyle daha büyük taahhütler için COP27 süresince kulis yapmış oldu.

internasyonal çevre örgütü 350.org’dan Zeina Khalil Hajj, “Bu konuşma bir uygulama konferansı olarak değerlendirilemez zira tüm fosil yakıtları aşamalı olarak ortadan kaldırmadan hiçbir uygulama olmaz” dedi.

COP27’nin sloganı, taahhütlerden eyleme geçiş çağrısında bulunan “Uygulama için birlikte” idi.

Global Başkanı Khalil Hajj, “Fosil yakıt genişlemesini durdurmayan, esasen zayıf olan Glasgow Paktı’ndan (COP26’dan) ilerleme sağlamayan bir metin, iklim değişikliğinin etkileriyle yaşayan milyonlarca insanı alay mevzusu yapıyor” dedi. 350.org’da kampanya.

Bir araya gelen krizler

İnsanlık – Taraf Devletler tarafınca nihai belgede kabul edilmiş olduğu suretiyle – acıklı bir dönemden geçiyor.

bir ekip örtüşen krizle karşı karşıya: besin, enerji, jeopolitik, finansal ve ekonomik, iklim değişikliği sebebiyle daha sık görülen organik afetlerle birlikte. Gelişmekte olan ülkeler bilhassa ağır darbe alıyor.

Küresel cenup ülkeleri tarafınca dile getirilen finansman talebi bu yüzden daha oldukça önem kazanıyor.

Arjantin’in iklim değişikliği sekreteri Cecilia Nicolini, IPS’ye, iklim değişikliği mevzusunda daha büyük mesuliyet sahibi oldukları için, gelişmekte olan ülkeleri finanse etmesi gerekenlerin sanayileşmiş ülkeler bulunduğunu söylemiş oldu ve “sorun, kuralların güçlüler tarafınca konması”ndan yakınıyordu.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük iklim eylemi fon sağlayıcısı olan ve 163 ülkeye 121 milyar dolar katkıda bulunan Global Environment Facility’ye (GEF) nazaran, şu anda dünya genelinde iklim değişikliği eylemi için harcanan paranın yüzde 80’i gelişmiş dünyaya yatırılıyor. kendi rakamlarına nazaran son 30 senedir.

Bu bağlamda yitik ve Hasar mevzusu, iklim değişikliğine uyum sağlamanın bir adım ötesine geçiyor zira iklim değişikliğinin kuraklık, sel yada orman yangınlarının niçin olduğu tahribat şeklinde hâlihazırda gerçekleşmiş belirli etkilerinin tazminini içeriyor.

Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Javier Canal Albán, “İklim değişikliğinin yükünü taşıyanlar, en savunmasız haneler ve topluluklardır. bu yüzden, yitik ve Zarar Fonu, gelişmiş ülkelerden gelen yeni fonlarla gecikmeden kurulmalıdır” dedi. çevresel arazi planlaması.

Birkaç Latin ABD ve Karayip ülkesini bir araya getiren bir görüşme bloğu olan AILAC adına düzenlemiş olduğu basın toplantısında konuşan Canal Albán, “Bu bir etik ve iklim adaleti zorunluluğudur” diye ekledi.

sadece netice belgesinin metni, gelişmekte olan ülkelerin gerekseme duydukları ile fiilen elde ettikleri içinde büyüyen bir yar bulunduğunu kabul ediyor.

Bu ülkelerin 2030 yılına kadar iklim eylemi için finansman ihtiyacının 5,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyordu, sadece belgede kabul edilmiş olduğu suretiyle gelişmiş ülkeler, 2009’dan bu yana Kopenhag’daki COP15’te taahhüt ettikleri yılda 100 milyar dolar sağlama taahhüdünü bile yerine getirmedi. ve 2015 senesinde Paris Anlaşmasını kabul eden COP21’de onaylanmıştır.

COP’taki birçok lideri hayal kırıklığına uğratan, petrol ve organik gazdan uzaklaşmayı hızlandırma ihtiyacına herhangi bir atıfta bulunulmamasıydı. Şarm El’deki iki haftalık konferansta bulunan Kolombiya Çevre Bakanı Susana Muhamad, “Fosil yakıtları aşamalı olarak sonlandırmazsak, iklim değişikliğinin niçin olduğu yitik ve ziyanı karşılayabilecek hiçbir Fon olmayacağına inanıyoruz.” Şeyh, 6-20 Kasım’da düzenlenen IPS’ye söylemiş oldu.

COP27’de cenup hükümetlerinin ve toplumlarının duygularını dile getirerek, “tertipli ve adil bir geçiş yapmak için kurbanları ilk sıraya koymalıyız” dedi.

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service


Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2022/11/20/32471

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir antrenmanlarla matematik 1 pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir Viski Fiyatları SMM Panel PDF Kitap indir